Ceremonie ślubne

Na terenie kopalni „Michał“ istnieje możliwość zorganizowania ceremonii ślubnej.

Do przeprowadzenia ceremonii zaślubin lub rejestracji związku partnerskiego na terenie narodowego zabytku kultury kopalnia „Michał“ konieczne jest zawarcie „Umowy najmu powierzchni użytkowej na uroczystość zaślubin“ lub „Umowy najmu powierzchni użytkowej w celu zarejestrowania związku partnerskiego“ pomiędzy parą biorącą ślub (lub jedną osobą z pary) a zarządem kopalni „Michał“. Bez tej umowy nie ma możliwości przeprowadzenia ceremonii ślubnej w kopalni „Michał“. Do zawarcia tej umowy nie jest konieczna osobista wizyta pary w kopalni „Michał“. Umowa może zostać sporządzona na podstawie pisemnych (do pobrania tutaj) lub telefonicznych ustaleń, a jej podpisanie następnie zostanie przeprowadzone podczas osobistej wizyty (w razie potrzeby za pośrednictwem Poczty Czeskiej).

W celu zawarcia umowy konieczne jest podanie administracji kopalni „Michał“ następujących podstawowych danych: imię i nazwisko, miejsce zameldowania, data zawarcia małżeństwa (data, godzina) uzgodniona z urzędem stanu cywilnego, który udziela ślubu poza urzędem (np. Śląska Ostrawa). Informacje rozliczeniowe: numer konta i nazwa banku.

Dane te najlepiej przekazać do administracji kopalni „Michał“ e-mailem, telefonicznie lub osobiście w budynku administracji kopalni „Michał“. Umowa zostanie następnie przekazana parze biorącej ślub w sposób uzgodniony przez obie strony.

Termin można zarezerwować, staje się on wiążący po podpisaniu „Umowy najmu powierzchni użytkowej na uroczystość zaślubin lub w celu zarejestrowania związku partnerskiego“. W przypadku rezerwacji telefonicznej umowa musi zostać zawarta w ciągu 14 dni. Umowy można pobrać tutaj, wypełnić i wydrukować.

Dane kontaktowe: e-mail: dulmichal@npu.cz, tel.: (+420)596 231 151, kom. (+420) 771 227 965 (mgr Vojtěch Polášek, administrator obiektu)

Ceremonię można zorganizować w:

  • maszynowni
  • cechowni
  • w otwartej przestrzeni
  • szatni łańcuchowej

Możliwość realizacji innych ceremonii:

zaręczyny, srebrne, złote i diamentowe gody, wesela.

Oprócz powyższego oferujemy również możliwość sfotografowania nowożeńców także bez ceremonii zaślubin, tj. wówczas, gdy ich ceremonia ślubna odbywa się w innym miejscu niż w kopalni „Michał“.

Oferujemy tę usługę odpłatnie – zobacz cennik - i po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Cennik ceremonii:

ceremonia............................................................... 3000 CZK (z VAT)

sesja fotograficzna ślubna ................................................ 800 CZK za godzinę (z VAT)

Szybki kontakt

Czy potrzebują Państwo pomocy? Wystarczy nas zkontaktować, chętnie Państwu pomożemy.