Michálkovice – okolí Dolu Michal

V blízkosti Dolu Michal můžete projít Michalské náměstí s jeho zajímavostmi a navštívit havířské kolonie. Na okruhu naučné Permoníkovy stezky dlouhém 4 km je připomínána místní hornická minulost, ale také jsou k vidění přírodní a kulturní zajímavosti Michálkovic. Permoníkova stezka začíná ma autobusové točně. Můžete také projít okolí sami po individuální trase.

Zajímavosti v okolí Dolu Michal.

Individuální prohlídková trasa:

V nároží budovy Dolu Michal je sousoší Zabraňte válkám od sochaře Antonína Ivanského a vedle památník 182 obětem okupace a druhé světové války.

Michalské náměstí je původní halda, kterou začal sypat Důl Michal v roce 1911. První pokusy o její zkrášlení byly už v roce 1928, ale společnost Severní dráhy Ferdinandovy úpravu nepovolily. Halda byla zdrojem prachu. Využívána jako fotbalové hřiště nebo plocha pro jarmarky. Současná úprava je z let 2006–2007. Zamíříte do parkové části. U vstupu je socha Petra Cingra v nadživotní velikosti od sochařů Vojtěcha Hořínka a jeho spolupracovníků Karla Hořínka a Rudolfa Doležala. Petr Cingr byl novinář, sociální demokrat, který byl poslancem Říšské rady a za první Československé republiky i senátorem. Pokračujeme vlevo, minete památník obětem bombardování Michálkovic 25. února 1945.

Na konci chodníku uvidíte malý kostelík. Od roku 1994 je to Chrám narození přesvaté Bohorodice Církve pravoslavné. Původně římskokatolická kaple Panny Marie z roku 1866, která byla postavena michálkovickými občany za podpory tehdejšího závodního dolu Vojtěcha Schmalze. Sládečkovou ulicí zamíříme k dalšímu kostelu. Římskokatolický novorománský jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1901–1903. původní návrh od stavitele Friedricha Fuldy z Těšína byl upraven stavební firmou Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppa z Moravské Ostravy. Jednolodní kostel s dvojvěžovým průčelím byl postaven na půdorysu latinského kříže. Vysvěcen byl 7. ledna 1903. Před kostelem je památník obětem první světové války, z kamenické dílny Gruntorád. Památník s 56 jmény padlých a 20 nezvěstných občanů Michálkovic odhalil 24. září 1922 spisovatel František Sokol Tůma. Za kostelem je budova fary a třetí církevní stavba Husův sbor Církve československé husitské postavená v letech 1924–1927. Konečnou podobu má z roku 1946, kdy byla opravena východní část poškozená bombardováním v březnu 1945. Slavnostní otevření sboru se konalo 11. září 1927. V Husově sboru je uložena prsť ze tří legionářských bojišť: z ukrajinského Sborova, francouzského Terronu a italského Doss Alta.  Za objektem Husova sboru je michálkovický hřbitov, který je rozdělen na část židovskou a křesťanskou. Můžete navštívit pomník obětem důlního neštěstí z 2. října 1919.

Vraťte se zpátky k Dolu Michal a pokračujte po zelené turistické značce podél budovy ke kulturnímu domu, původní hostinec Engl. Pokračujte podchodem pod báňskou dráhou kolem Briketářské haldy, briketářskou ulicí až k Ferdinandově kolonii. Kolonie byla založena kolem roku 1883. Převažuje zde typ přízemních domů obdélníkového půdorysu. Domy jsou rozděleny do čtyř bytových sekcí. Domy mají verandy orientované do ulic. Ferdinandova kolonie měla svou společnou prádelnu s mandlem, pekařskou pec k pečení chleba, kanalizaci a vodovod. K bytové jednotce patřil přístavek s dřevníkem a suchým záchodem. V ulici Fedinandská u domu 205/2 je označeno místo jámy Ferdinand, která byla založena ve stejném roce 1843 jako Důl Michal.

Na rozcestí ulic Briketářská a Košická se vydejte přes báňskou dráhu k Peterské haldě. Haldu sypal důl Petr a Pavel. V šedesátých létech 20. století na ni probíhala pokusná výsadba dřevin. Cesta mezi haldami vás dovede na ulici Štěpničkovou, která ohraničuje kolonii Peterskou nebo také U Pumpy. Kolonie byla postupně stavěna od roku 1884 severně od jámy Petr a Pavel. K původním čtyřbytovým přízemním domům byly stavěny dvoupatrové domy pro sedm až osm bytových jednotek a dvoupodlažní dům s 19 bytovými jednotkami. V době druhé světové války byly dostavěny dvoupodlažní a třípodlažní zděné domy s horizontální symetrickou střechou. K občanské vybavenosti patřily tři pekárny, prádelna. V blízkosti dolu Petr a Pavel byl dům pro úředníky, pro kočího, bylo zde stání pro kočáry a hasičskou stříkačku. Ulicí Československé armády se můžete vrátit k Dolu Michal. Pokud budete procházet ulicí Tvrdého objevíte místo, kde stál bývalý černouhelný hlubinný důl Petr a Pavel založený v roce 1858. Na zdi budovy strojovny jsou patrná zazděná okna pro vedení lan k těžní věži.