Informace pro návštěvníky

Parkování

Parkoviště před vjezdem do Dolu Michal. Autobusy parkují v areálu.

Případně další ohrazená plocha nebo na parkovišti uvnitř areálu.

Přístupnost

Není bezbariérový přístup. Překážkou jsou schody (dvě patra), prahy nebo úzké vstupy.

Pro imobilní (vozíčkáře) návštěvníky je možné  s menšími problémy provést přízemím to je: šatny a některé expozice nebo venkovní prohlídku (prohlídka areálu Dolu Michal). Překážkou jsou schody, prahy nebo i úzké vstupy. Pro návštěvníky s francouzskými holemi je trasa schůdná.

Pro nevidomé a slabozraké doporučujeme zajistit samostatný termín, kdy máme možnost nachystat pro vás exponáty, kterých se můžete dotýkat.

Zvířata

Pro velké pejsky máme k dispozici kotec. Malí mohou v náručí nebo v tašce s pánem.

Cyklisté

Pro kola máme stojany hlídané kamerovým systémem.

Pro děti

Pro děti máme připraven edukační program. Vhodný pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ.

Občerstvení

V areálu Dolu Michal je restaurace U Cingra.

V průběhu týdne je k dispozici menu. V sobotu a neděli je k dispozici občerstvení a omezený výběr jídel.